Genç Diplomat Akademisi Projesi; Üniversitede lisans/yüksek lisans eğitimi gören veya mezun olmuş; siyaset, politika ve diplomasiye yakından ilgili, bu alanlarda ihtisas yapmayı ve gelecekte bu alanda iş sahibi olmayı hedefleyen 18-30 yaş arası gençlere yönelik seminer, çalıştay ve dersler bütünüdür.

Projede, bahse konu olan alanlarda uzman, profesör, akademisyen, büyükelçi, siyasetçi ve gazetecilerin iş hayatında karşılaşılabilecek durumları, kişisel deneyim ve tecrübelerini paylaşmaları amaçlanmaktadır.

6 hafta sürecek eğitimin sona ermesiyle öğrenciler, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ilgili bakanlık ve kurumları ziyaret ederek gelecekte içerisinde yer almayı hedefledikleri alanları birebir gözlemleme fırsatı bulacaklardır.

Program sonunda gerekli katılımı sağlayan ve başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir.

 

Misyonumuz
Genç Diplomasi eğitiminde gençlerin stratejik düşünce yapılarını geliştirmelerine katkı sağlamayı ve gelecek hedeflerini belirlemelerinde rehber olmayı amaçlamaktayız.

 

Vizyonumuz                                                                    
Üniversitede okuyan veya mezun olmuş gençlere, belirtilen alanlarda farklı bakış açıları kazandırarak standart eğitime yeni bir soluk getirmektir.

 

 

Başvuru Linki