Tügva Mersin İl Temsilciliğimizin düzenlediği ‘Değerler Atölyesi’ başlığı altında altı farklı dalda verilen konferanslar gençlerin hayatlarında farklı izlenimler ortaya koymasına yardımcı oldu.

Konferans başlıklarını incelediğimiz de gençlerin ilgi alanlarına yönelik olduğunu görüyoruz.Örneğin ,STK’ların neden olduğunu,yakın Türkiye tarihini ve yaşam becerierinin arttırkmak konusunda gençelere yardımcı olmaya çalışıldı.

Değerler Atölyesine katkıda bulanan herkese Başkanımız Okan ÖZER tarafından verilen plaketlerle ve katılımcılara verilen katılım belgeleri ile konferans dizilimlerine son verildi.

 

20171119_085050